Marie T. Hoffman: Toward Mutual Recognition


“Tato kniha je pozoruhodným dílem vzájemného obohacení. Na hlubokém poznání obou tradic Marie Hoffmanová  pro svoje křesťanské kolegy interpretuje současnou psychoanalytickou teorii a psychoanalytické komunitě předkládá základní východiska křesťanské teologie. Zkoumá přitom koncepční a dějinné souvislosti obou diskurzů způsobem, který může překvapit čtenáře z obou skupin. Její styl je odborný a srozumitelný. Hoffmanová se pohybuje mezi výkladem hlubokých intelektuálních otázek a praktickou ilustrací jejich důsledků, když podává otevřený a důslědný rozbor své práce s vážně traumatizovanou ženou. Autorčina nakažlivá vášeň, soucit a erudice činí tuto knihu nezbytnou četbou pro každého, kdo se zajímá o dějiny psychoanalytického myšlení anebo o nadčasové otázky hlavních náboženských tradic. Pro běžné terapeuty, kteří jsou hodinu po hodině svědky křehkosti a nezdolnosti lidské duše, bude  tato kniha inspirací a útěchou.”

- Nancy McWilliams, psychoanalytička, autorka Psychoanalytic Diagnosis