Audio semináře:

Audio-materiály z Konference ADKP I

1. seminář - Sebeláska z teologického a psychologického pohledu: Pokus o integraci (Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.)

2. seminář - Interkulturní pojetí smrti ve vztahu k religiozitě (PhDr. Zbyněk Galvas)

3. seminářBible a psychoterapie (MUDr. Prokop Remeš)

4. seminářReligiozita v duševním životě člověka (PhDr. Jiří Bauer, Ph.D.)

____________________________________________

Audio-materiály z Konference ADKP II

1. seminář - Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.

2. seminář - doc. Pavel Hošek, Th.D.

3. seminář - MUDr. Prokop Remeš

4. seminář - Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 30 January 2012 23:06