1. den pro dialog křesťanství a psychologie se uskutečnil 18. června 2011 v Praze. Tato pilotní akce měla za cíl otevřít některá témata stojící na hranici mezi psychologií a teologií. Mezi účastníky byli odborníci, studenti a další zájemci z různých duchovních i profesionálních kontextů. Do budoucna plánujeme konferenci otevřít také širšímu publiku a nabídnout přednášky, semináře a další formáty setkávání  (např. workshopy, bálintovské skupiny), se zvláštními sekcemi pro různé cílové skupiny. Na svoje si přijdou profesionálové z oblasti psychoterapie, psychologie, pastorační péče, teologové, ale i studenti těchto oborů. Informace o 2. dnu pro dialog křesťanství a psychologie zjistíte na těchto stránkách v září 2011. 

Akce proběhla 18. června 2011. Fotografie a audionahrávky naleznete v sekci Konference.

Last Updated on Monday, 27 June 2011 07:55