ASOCIACE PRO DIALOG KŘESŤANSTVÍ A PSYCHOLOGIE

ADKP vytváří prostor pro dialog mezi křesťanskou vírou a psychologií. Asociace nabízí platformu pro sdílení perspektiv, kontaktů a informací napříč širokým spektrem křesťanských denominací a spiritualit i psychologických přístupů a oborů. Naším cílem je sloužit veřejnosti se zájmem o takový dialog, a to na úrovni akademické, profesionální i laické. K tomu slouží pravidelná setkání společnosti, konference i stránky, na které jste se právě dostali.